Činnost žáků Jána Maliarika po r. 1946

04.02.2019

Otmar Doležal 

Ukázka z dopisu Ing. Otmara Doležala, popisující první záchranné práce na Mistrově Odkazu po Jeho odchodu v r. 1946 a první vybudování Památníku Jána Maliarika ve Veľkých Levárech:

"Můj otec Otmar Maliarik patřil k hlavním oporám a žákům Mistra. Moje rodiče i my, děti: Otmar, Eliška a Věra jsme žili v meziválečném, válečném i poválečném období v nejužším kontaktu, bez přerušení, s Mistrem Maliarikem.

Moje rodiče se podíleli na vydávání Jeho titulů, rozesílání Epištol, korespondence, knih aj. v rozsahu celosvětovém.

Také po válečných událostech jsme celé tři roky pobývali ve Veľkých Levárech a účastnili se nejužší spolupráce s Mistrem spolu i s jinými žáky. Postarali jsme se o pozdější léčení Mistra v nemocnici v Brně a po Jeho odchodu a pohřbu žehem v Brně o převezení Jeho popela k pietnímu uložení na evangelickém hřbitově ve Veľkých Levárech.

Upravili jsme Mistrův byt a za přispění národního umělce Dr.Jána Jamnického jsme vybudovali první Památník Jána Maliarika v Jeho bytě ve Veľkých Levárech.

Po zrušení Památníku tehdejšími úřady na Slovensku jsme byli nuceni, protože nikdo, jak z Matice Slovenské, tak z evangelické církve i jiných institucí neprojevil zájem, přestěhovat jsme veškerý inventář Památníku a celý Mistrův Literární Odkaz do Brna a uložit vše v našem bytě na Bayerové ulici č.43 a z části v suterenním bytě, za tým účelem zvlášť pronajatém.

S uschováním jsme měli velké potíže. Převoz se nedal utajit! Obsah bylo nutné přepravit ve dvou pětitunových nákladních autech. Jednalo se o veškeré rukopisy, korespondenci, vlastní knihovnu a několik tisíc vydaných titulů. Tehdy jsem pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník a učitel na VŠZ v Brně. StB se živě zajímala o přivezené archiválie, ale podařilo se řízením Božím statečně uhájit a ochránit všechno z Veľkých Levár do nejmenších podrobností. Společně jsme potom během několika let celý literární odkaz pečlivě utřídili a ošetřili do té míry, aby bylo možno toto nesmírně cenné, celosvětově významné dílo postupně, alespoň omezeně vydávat. Tehdy žilo ještě velmi mnoho žáků, kteří Jána Maliarika znali a byli ochotni přinášet oběti, aby mohli postupovat ve svém studiu Mistrova díla.

Tato práce nám zabrala, s využíváním veškerého volného času, každé volné chvíle o sobotách, nedělích, o dovolené, několik desítek let!

Pokoušel jsem se dále několikrát o rozdání zůstávajících knih vydaných v meziválečném období do evangelických sborů, do knihoven i jiných společností. Nebyl zájem. Ateismus triumfoval do té míry, že jsme mohli jednat jen od osoby k osobě.

Nebyl také možný žádný způsob publikace a to až na malé výjimky formou samizdatů. Naše rodina žila ve stálých obavách z udání a souzení !

StB u nás provedla 3 krát prohlídku, ale vždy jsme pod Ochranou Boží obstáli. Pracovník StB náhodně vybral knihu Mistra "Cesta k Blahu a Míru", jejíž titul byl zřejmě pro stávající politický režim přijatelný, a tak jsme byli ušetřeni další perzekuce. Později jsme si troufali vydávat opisy archiválií formou samizdatů.

Po nějakém čase a uvolnění politického a ideologického napětí projevili o tento náš vzácný soukromý archiv zájem různé vědecké, literárně odborné instituce. Čekali jsme však na příležitost předat jí v ucelené a zachovalé formě slovenskému národu, kam také podle původu svého vzniku patří!"

V letech 1960-62 byla Ing. O. Doležalem navázána spolupráce se všemi hlavními světovými univerzitními knihovnami a posléze rozeslány vydané tisky knih Mistra Jána Maliarika k uložení do jejich knižních fondů.

Od r. 1972 do r. 1989 byly žáky Jána Maliarika pořádány pravidelné měsíční přednáškové a studijní semináře z Mistrova díla v Brně.

Od. r. 1973 pořádána Společností žáků a přátel Jána Maliarika každoroční symposia o díle a poslání Mistra Maliarika.

Místa konání: Veľké Leváre, Brno, Krkonoše - Prkenný Důl, Beskydy - Soběšovice, Dudince, Malacky, Malé Karpaty - Kuchyňa, Bratislava, Žacléř a jinde.

U významných výročí Jána Maliarika byla pořádána Matiné ve Veľkých Levárech. Program je zaznamenán ve vydaných publikacích.

V r. 1992 byla brněnskými umělci provedena nová opera "ANBETUNG" skladatele Zdeňka Plachého, vytvořená na základě literárních podkladů z díla Jána Maliarika.

V r. 1997 uvedla Slovenská televize Bratislava dokumentární pořad s názvem "Hľadač Pravdy" o dlouhodobém světovém mírovém působení Jána Maliarika.

Ing. Otmar Doležal se zúčastnil s přednáškami o díle Jána Maliarika mezinárodní konference esperantistů v Sopotech, r. 1984, dále v r. 1989 na mezinár. křesťanské konferenci o rodině v Medvedici v Jugoslávii a v r. 1990 na mezinár. konferenci o duchovním vývoji člověka ve Vídni.

Slovenský rozhlas uvedl v letech 1989-2000 tři pořady z tvůrčí dílny p. redaktora duchovního vysílání Pavla Gabriše s názvy:"Výzvy Kňaza Jána Maliarika", "19 Svatých Slov", "Nauka o Lásce".

V roce 1999 vydal pan Milan Friedl Breviář z díla Mistra Maliarika s ilustracemi Albína Brunovského.

V r.2001 byla založena Společnost Jána Maliarika /dále SJM/, registrovaná u Ministerstva vnitra ČR

Její členové pořádáli mnohé přednáškové, hudebně-dramatické a kulturní pořady a koncerty z díla Jána Maliarika konané především ve Veľkých Levárech, Brně, Bratislavě a jinde.

V roce 2001 bylo SJM iniciováno jednání se zastupitelstvem obce Veľké Leváre o znovuvybudování Památníku Jána Maliarika. Podán návrh projektu, petiční listina, později i apelace. 

V témže roce byla založena redakční rada Životopisu Jána Maliarika, která v roce 2002 připravuje vydání 1. dílu obsáhlé Mistrovy biografie.

Slovenská televize uvedla v premiéře v lednu roku 2002 celovečerní hraný film o Jánu Maliarikovi "Prieklatý služobník lásky", popisující dramatickou epizodu z Mistrova života. Režie Ján Kákoš, scénář Vladimír Sovjak.

Společnost Jána Maliarika vydává v červnu 2002 první hudebně-dramatickou nahrávku s názvem "Královna Sulabhá". Překlad a scénář z Mistrova filosofického románu Sulabha Perla Indie připravil a umělecký přednes nahrál Milan Friedl, hudbu složil a nahrál Roman Veverka, umělecká supervize nahrávky Ing. Otmar Doležal a Milan Friedl. 

V roce 2002 byly také uvedeny na internetovou síť stránky Společnosti Jána Maliarika na adrese www.maliarik.cz.

Stěžejní část další práce na Mistrově duchovním a literárním díle je stálé vydávání dosud nepublikovaných rukopisů, reedice již vydaných a další vlastní tvůrčí literární a jiné vědecko-umělecké rozvíjení Maliarikova díla.