CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNÍ STÁT

05.02.2019

Stěžejní duchovní, teologické, filosofické a společensky reformátorské dílo.
První vydání pochází z 20.-30. let XX. století, tehdy vydáno jako:

I. »Celo-Zemský Universálny Štát« ve dvou dílech.
Slovensko-České vydání převážně s českým textem. Vyšel I. díl. Stran 216 velké osmerky.

II. »Celo-Zemský Universálny Brato-Štát«, t. j. C. Z. Univ. Stát, vybudovaný na Bratrské Lásce. Slovenské vydání. Stran 282. Formát osmerky. N.B.: Stát může býti vybudován v základě na sobectví ; v tom případě jsou si všichni navzájem vlky ! Tak jest tomu dnes. Stát může být vybudován v základě na Bratrské Lásce, jak tomu učí C. Z. U. Brato-Štát, a na Otcovské Lásce, jak tomu bude až v budoucnosti ! -

III. »Ganz-Erden-Universal-Staat«, stručné německé vydání se všemi evolučními stadii. Stran 208 velké osmerky.

Další vydání je z roku 1997, které jako jeden svazek zredigoval a vydal Ing. Otmar Doležal ve spolupráci s Růženou Hermanovou a Petrem Hermanem. Vyšlo v edici Knihovna Celozemského Univerzálního Státu, svazek CXLIII

Knihu lze objednat na adrese Společnosti Jána Maliarika.