Stěžejní duchovní, teologické, filosofické a společensky reformátorské dílo.
První vydání pochází z 20.-30. let XX. století, tehdy vydáno jako:

Edice Knihovna Celo-Zemského Univerzálního Státu, Sv. 136