DÍLO JÁNA MALIARIKA

Dílo Jána Maliarika je velmi rozsáhlým komplexem nejen titulů a spisů filosofických, teologických a literárních, ale také výrazných osobních aktivit, angažovanosti a korespondence. Jeho odborný záběr se týká širokého spektra oborů. Od filosofie, teologie, religionistiky, sociologie, pedagogiky, historie, jazykovědy až po umění v nejširším slova smyslu. Jako hlavní cíl jeho veškerých snah by se daly určit dvě zásadní myšlenky; citováno z knihy Celo-Zemský Univerzální Stát:

1. "Bratské Zmierenie všetkých Národov a Rás na Celej Zemi.."

2. "V Anjelskú Harmóniu a Súlad Uvedenie všetkých Náboženstiev na Celej Zemi tak, aby na veky zborené boli všetky deliace hradby a nezmyselné - pre Ducha v Múdrosti a Láske Všeobjímajúceho! - putá.."

 Jako evangelický kněz měl velmi blízko k lidem a ze svých duchovních a intelektuálních výšin vždy láskyplně a ochotně radil a pomáhal všem bližním; ať již jako duchovní pastýř, učitel, právní rádce apod. Ze své pozice kněze také vždy nabádal a až prorocky mentoroval tehdy společensky a politicky významné osobnosti ke krokům ve prospěch celé společnosti a mezinárodnímu míru. Proto také velmi odvážně a sebeobětavě vystupoval proti tehdejším válečným záměrům a oběma světovým válkám. V tomto ohledu se dá směle přirovnat k takovým velikánům jako jsou Mahátma Ghándí, Jan Amos Komenský, Lev Nikolajevič Tolstoj, Albert Einstein a další. 

Samotné jeho dílo je jako celek zaměřeno na obrodu a mírové uspořádání lidské společnosti a všech světových poměrů. K tomuto cíli vždy směřovala veškerá jeho osobní i duchovní činnost.

Více k jednotlivým titulům na stránce KNIHY nebo celkově na stránce BIBLIOGRAFIE

Veškeré tituly Ján Maliarik a posléze jeho následovníci vždy vydávali vlastním nákladem a knihy byly vždy nezištně darovány ku prospěchu obdarovaných pro smysl a životnost jejich duchovního obsahu.