Motto:

"... to všechno jsou jednotlivé svíce, jednotlivá světla, kterými osvětlujeme chrám ducha našeho."

Ján Maliarik 

Společnost Jána Maliarika (SJM) je zapsaný spolek, jehož cílem je duchovní, filosofický, literární a umělecký odkaz slovenského teologa, myslitele a spisovatele Jána Maliarika

Vznikla v roce 2001 z iniciativy dědiců literárního odkazu Ing. Otmara Doležala a Otmara Doležala mladšího. Od 28. 2. 2001 je registrována u pověřených orgánů České republiky.

Navazuje tak přímo na dlouholetou tradici a činnost čtyř generací původních brněnských žáků, z nichž mnozí stáli od dob působení Jána Maliarika po jeho boku jako nejbližší spolupracovníci při rozvoji a šíření jeho celoživotního duchovního poslání směřující k ideálnímu světovému sjednocení v jeden Celo-Zemský Univerzální Stát, jehož základy popsal ve svém stěžejním díle.

Protože se jedná o rozsáhlou činnost více jak stoletého působení, nadto týkající se nesnadno uchopitelné sféry filosofických, duchovních i teologických oblastí, ponecháváme veškeré literární dílo, spisy, dokumenty, články i studie Jána Maliarika i jeho následovníků v původní jazykové podobě, která se vyznačuje originálním a specifickým systémem i vývojem sémantiky jednotlivých slov a znaků. Spoléháme tak vždy na upřimný zájem proniknout do podstaty a obsahu ne vždy snadno čitelného textu.